Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük Metin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

Yüzüncü Yıl Logosu Atatürk
  PSİKO SOSYAL SERVİS

   

  Kurumumuzda yapılan psiko-sosyal servis faaliyetleri 6 başlık altında toplanmaktadır.

  1. Tanımlama Faaliyetleri
  2. Tanıtma Faaliyetleri
  3. Yönlendirme faaliyetleri
  4. Koordinasyon ve Konsültasyon faaliyetleri
  5. Grup Çalışmaları
  6. Personele Yönelik Çalışmalar

  1-Tanıma Faaliyetleri
  Kurama yeni gelen hükümlü ve tutuklularla ön görüşme tanıma takip formu doğrultusunda görüşülerek kişinin psikolojik durumu hakkında bilgi edinilir. Ön görüşme takip formunda hükümlü-tutuklunun fiziksel, zihinsel, duygusal, sosyal, eğitim özellikleri, ilgi ve yetenekleri, suç karşısındaki tutumu hakkında bilgilerin edinilmesi hedeflenir.

  2-Tanıtma Faaliyetleri
  Ön görüşme tanıma takip formu doldurulan hükümlü ve tutuklulara sorumlulukları anlatılır. Kurumda bulunan tüm eğitsel ve sosyal faaliyetler tanıtılır. Bunlardan nasıl yararlanabilecekleri konusunda bilgilendirilir.

  3-Yönlendirme Faaliyetleri ve Psikolojik Danışmanlık
  Bu aşamada hükümlü ve tutukluların mesleki, kişisel, psikolojik özellikleri ve yetenekleri dikkate alınarak kendisi ile birlikte tespitler yapılarak ilgili meslek ve sosyal faaliyet alanına yönlendirilmesine yardımcı olunur.
  Hükümlü ve tutuklular arasında tanıma faaliyetleri sırasında psikolojik sorunu bulunanlar tespit edilerek çözümü için gerekli çalışmalar başlatılır. Problemin çözümünde psikolojik danışmanlık, bireysel psikoterapi veya/ve psikiyatrik yardım alması sağlanır.

  4- Koordinasyon ve Konsültsyon Faaliyetleri
  Kurumda bulunan hükümlü ve tutukluların psikolojik ve sosyal durumları infazları süresincie sosyal hizmet uzmanları ve cezaevinde çalışan diğer personel ve birimler ile birlikte takip ediler. Ayrıca bu süre içinde hükümlü ve tutukluların topluma kazandırılmasına engel olan psikolojik, sosyal ve ekonomik problemleri çalışarak üstünden gelebilmeleri için kendilerine destek verilir.

  5-Grup Çalışması
  Kurumda bulunan hükümlü ve tutukluların ihtiyaçları doğrultusunda öfke kontrol programı, iletişim becerilerini geliştirmeye yönelik program, alkol, uyuşturucu, kumarla ilgili bilgilendirme programları uygulanmaktadır.

  6-Personele Yönelik Çalışmalar
  Kurum personelinin sorunlarının tespiti yapılıp, gerekli olduğu durumlarda çözüme yönelik grup çalışmaları ya da bireysel görüşmeler yapılır. Ayrıca kurum personeli – yönetim – hükümlü/tutuklu ilişkilerinin iyileştirilmesi yönünde danışmanlık hizmeti verilir.

  Adres

  Yeni Mahalle, Armağan İlci Blv. No:20, 15030 Merkez/Burdur

  Telefon

  (0248) 233 13 55

  FAX: (0248) 233 39 78

  E-Posta

  burdur.etcikisaretadalet.gov.tr